top of page
Knipsel Mailafbeeldingen.PNG

 

Organsatie en bestuur:

 

Badmintonclub Sportief Hoogezand is opgericht op 1 augustus 1980. Door de jaren heen is de vereniging qua omvang steeds bescheiden geweest. Het aantal leden varieerde van 25 tot 50. Tot de midden jaren negentig was BC Sportief een besloten vereniging, die aanvankelijk uitsluitend op de zondagochtend speelde. 

 

Om competitie te kunnen spelen bij de Badminton Nederland en als huurder van de sportaccomodatie meer zekerheid te hebben is in 1995 de vereniging ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en als vereniging opgenomen bij Badminton Nederland. Tevens is toen gestart met deelname aan de officiële competitie van de Badminton Nederland Regio Noord.

 

Eind jaren negentig is ook de woensdagavond als tweede speelgelegenheid toegevoegd met als motivatie dat de vereniging dan meer te bieden voor nieuwe leden. Deze speelavond kon dan tevens dienen als trainingsgelegenheid voor de competitie in het weekend. Op dit moment neemt onze vereniging niet deel aan de competitie van de Regio Noord van Badminton Nederland maar wel aan onderlinge, regionale competities, zoals de N.O.N.-competitie voor herenteams.

 

Sinds 2000 organiseert BC Sportief Hoogezand een Veteranen Toernooi in de twee maanden na de competitie (februari of maart). De afgelopen jaren hebben veel spelers uit met name Noord Nederland maar ook elders uit het land met plezier deelgenomen aan dit toernnooi. Het toernooi in 2016 is op 21 februari a.s. 

 

Het beleid van BC Sportief Hoogezand om een kleine vereniging te zijn en te blijven. Dit heeft het voordeel dat het overzichtelijk is en de kleinschaligehid zorgt zeer zeker voor een positieve impuls voor de saamhorigheid en gezelligheid. Onze vereniging staat open voor de meer ervaren spelers, recreatieve spelers en beginnende spelers. Voor beginnende spelers is er begeleiding van een gediplomeerd trainer en ervaren spelers. 

 

Ons motto is gezelligheid en iedereen speelt badminton met elkaar ongeacht het niveau. BC Sportief stimuleert haar leden om te spelen in competitieverband en deel te nemen aan toernooien. Dit is echter beslist geen must. 

 

Behoudens badminton organiseert BC Sportief ook andere activiteiten op allerlei gebied. Bij deze activiteiten is nagenoeg altijd het onderhouden van de inwendige mens een vast onderdeel. Zie elders op deze website en de fotogalerij.

 

Het bestuur van de vereniging heeft 3 leden, te weten:

 

Henk Hendriks                                          Frits van der Klei                                   Marcel van Aarle

(voorzitter, secretaris)                             (penningmeester)                                  (algemeen en activiteiten)

tel: 06-21116025

 

E-mailberichten gericht aan één van de afzonderlijke bestuursleden worden via  info@bcsportief.nl  doorgezonden.

 

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:   038781

 

ABN/AMRO rekening:  NL65ABNA0478968027

 

De Kalkwijck Hoogezand

De Kalkwijck Hoogezand

bottom of page